INGYENES kiszállítás már 15000.- Ft-tól!

ÁSZF

bogrebutik.hu 2019-05-16 11:12:57

A BogreButik.hu törekszik a weboldalon feltűntetett információk hitelességére. Egyes képek lehetnek illusztrációk. Az árak előzetes egyeztetés és értesítés nélkül is változhatnak, a weboldalon található kedvezmények érvényessége a készlet erejéig tart.

Adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy a bogrebutik.hu oldalon a rendeléshez önként megadott adataimat(Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok) a webáruház további öt évig tárolhatja, adataim törlését írásbeli igényem alapján a rendelés teljesítése után elvégzik (írásos igény bejelentése az info@bogrebutik.hu e-mail címen). Tudomásul veszem, hogy a megadott e-mail címemre sikertelen rendelés esetén is maximum egy alkalommal emlékeztető e-mailt küldjenek, amelyben szerepelhetnek az általam nem megrendelt termékek.

Tudomásul veszem, hogy a(z) BögreButik ([5540 Szarvas Árpád u. 2]) adatkezelő által a(z) https://www.bogrebutik.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím, telefonszám, az általam megrendelt termékek neve és típusa, illetve azok értéke.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Rendelés és szállítás

A weboldalon található termékek árai bruttó árak. (Az árváltozás jogát fenntartjuk).
A rendelés folyamatához nem szükséges a regisztráció.
A rendelést csak akkor tekinthetjük érvényesnek, ha a vásárló elolvasta, elfogadta és tudomásul vette ezen általános szerződési feltételeket.
A vásárlást folyamata során a vásárló a szállítással és fizetéssel kapcsolatos lehetőségek közül kiválaszthatja számára a megfelelőt. A rendelést csak abban az esetben tudjuk érvényesnek tekinteni, ha a vásárló az oldalon található összes kötelező mezőt megfelelően kitölti.
A vásárlás végeztével a megrendelő visszaigazoló e-mail üzenetet kap, ez jelzi felé, hogy a rendelését elfogadottnak tekintjük.
A vásárlás folyamán a vásárló különleges igényeit, kérdéseit a megjegyzés rovatban közölheti opcionálisan. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a BögreButik.hu felelősséget nem vállal.

A szállításr módjairól, díjakról bővebben a Fizetési és szállítási információk cikkben találhat információt.

A vevő köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Javasoljuk ,hogy a kézbesítéskor ,rögtön nyissuk fel a küldeményeket,és győződjünk meg annak sértetlenségéről.Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.


GARANCIA, SZAVATOSSÁG

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Hiba megállapitás,elbirálása:5-10 munkanap. Amennyiben a vevő nem a megfelelő terméket rendelte, azt kizárólag 10000ft-értékhatárig áll módunkban kicserélni. Kérjük figyelmesen rendeljenek. Amennyiben garanciális probléma merül fel, elvárjuk a bejelentéshez a releváns dokumentáció és képek csatolását, ezeknek hiányában nem áll módunkban a reklamációt érvényesnek tekinteni.

A vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelései költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.Letölthető formanyomtatvány:

Jegyzőkönyv minta a fogyasztó kifogásáról – a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A vevő jogosult a megrendeléstől számított:12 órán belül de még a gyártást, vagy kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezni-e kell emailben  a bogrebutik.hu Ügyfélszolgálatán! Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.A termék lemondás nélküli át nem vétele nem elfogadott!
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;
A bogrebutik.hu kizárólag sérülésmentes,számlával igazolt a származású , hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik, illetve már használt termék esetén szintén nem áll módunkban a visszavásárlást foganatosítani.
A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Feltöltőkártya, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, minden termék esetében képi illusztráció szükséges, és ha hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít a Pologarazs.hu, vagy számla ellenében a vevő pénz visszatéritésre jogosult. Valamint a webshopon keresztül rendelt termékek esetén a távollévők között köttetett szerződésnél 14 napon belül indoklás nélkül lemondtaható a megrendelt termék.

Amennyiben a termék bizonyittotan jó,de nem a megfelelőt rendelte az ügyfél ugy azt 10 munkanap után csak 30% érték csökkenéssel tudjuk vissza venni, amennyiben egyébként nem használt, nem keletkezett benne kár.

Letölthető formanyomtatványok:

Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén

Elállási nyilatkozat – késedelmes teljesítés miatt 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Webáruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A bogrebutik.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
A bogrebutik.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webshopunkhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Webshopunkhoz való kapcsolódásáért és a Webshopban való vásárlásért.
A bogrebutik.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A bogrebutik.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webshopunkban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
A bogrebutik.hu szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Webáruházát, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a bogrebutik.hu nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Webshopunkban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A bogrebutik.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a bogrebutik.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a bogrebutik.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
MKEH
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Ügyfélszolgálat.

bogrebutik.hu

5540. Szarvas, Árpád u 2

E-mail:info@bogrebutik.hu